KÖZBESZERZÉS


Pályázati felhívás


A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a kaposvári Cseri út 14. szám alatti műfüves nagypálya felújítási munkájával kapcsolatban kéri árajánlatát. 

Tárgy: Pályázati felhívás műfüves nagypálya felújításával kapcsolatos munkára 

Ajánlatkérő: Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

 

Tisztelt Ajánlattevő!

A kaposvári Cseri út 14. szám alatti műfüves nagypálya felújítási munkával kapcsolatban kérjük árajánlatát. A műfüves nagypálya felújításával kapcsolatos beszerzési és szerelési feladatok a kaposvári labdarúgópálya fejlesztésével kapcsolatosak. A fejlesztéssel érintett pontos műszaki tartam az Ajánlatkérőnél elérhetőek megtalálhatóak.

Az Ajánlattevőnek alapvetően kell figyelembe venni a következő igényeket, amelyeknek tételesen és árazottan meg kell jelennie az árajánlatban:

• gumigranulátum beszerzés

illetve a jelen Ajánlatkérő érdekeit képviselve kell szakmai észrevételeit megtennie a tervezés során.

Kérjük, hogy műfüves nagypálya felújításával kapcsolatos árajánlatát aláírva postai úton, ajánlott, tértivevény formában nyújtsa be. Árajánlatában szerepeltesse a következő adatokat:

• Ajánlattevő

o neve

o címe

o adószáma

o cégjegyzék száma

o képviselő neve

o képviselő beosztása

o képviselő telefonszáma

o képviselő email elérhetősége

• Ajánlat tárgya: 

o tételek árazva legalább olyan részlességgel mint a fenti részletezettség

o garanciavállalás

o vállalási ár a következő bontásban: nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft

o vállalási ár tartása (legalább 45 napig)

 

Kérem árajánlatát legkésőbb megküldeni szíveskedjen 2022. május 31-ig.

Postai úton: Szigeti Imre akadémiai igazgató részére

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 

7400 Kaposvár, Puskin út 24.

Kelt.: Kaposvár, 2022. 05. 16.

 

Szigeti Imre

akadémia igazgató

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia képviseletében

 

A műfüves nagypálya felújításával kapcsolatos eszköz beszerzéssel és beépítéssel kapcsolatos a kivitelezés során felmerülő hiba, hiányosság megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni. 

 

2022.05.16.

KAPCSOLATKÖVESS MINKET