KÖZBESZERZÉS


Pályázati felhívás


A kaposvári Puskin utca 24. szám alatti edzőpályához tartozó világosítás kiépítése munkával kapcsolatban kérjük árajánlatát. 

A pályavilágítással kapcsolatos beszerzési és szerelési feladatok a kaposvári labdarúgópálya fejlesztésével kapcsolatosak. A fejlesztéssel érintett pontos műszaki tartam az Ajánlatkérőnél elérhetőek megtalálhatóak. MLSZ előírás szerint minimum 350 LUX fényerővel kell szerelni a világítást.

Az Ajánlattevőnek alapvetően kell figyelembe venni a következő igényeket, amelyeknek tételesen és árazottan meg kell jelennie az árajánlatban:

* MLSZ előírás szerinti szabványok és
* minimum 350 LUX fényerő

illetve a jelen Ajánlatkérő érdekeit képviselve kell szakmai észrevételeit megtennie a tervezés során. Kérjük, hogy pályavilágítással kapcsolatos árajánlatát aláírva postai úton, ajánlott, tértivevény formában nyújtsa be. Árajánlatában szerepeltesse a következő adatokat:

Ajánlattevő
o neve
o címe
o adószáma
o cégjegyzék száma
o képviselő neve
o képviselő beosztása
o képviselő telefonszáma
o képviselő email elérhetősége

Ajánlat tárgya:
o tételek árazva legalább olyan részlességgel mint a fenti részletezettség
o garanciavállalás
o vállalási ár a következő bontásban: nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft
o vállalási ár tartása (legalább 45 napig)

Kérem árajánlatát legkésőbb megküldeni szíveskedjen 2021. június 29. 12:00-ig. Postai úton: Dr. Bálizs Szabolcs részére Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
7400 Kaposvár, Cseri utca 14.

Dr. Bálizs Szabolcs
elnök

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia képviseletében

A pályavilágítással kapcsolatos eszköz beszerzéssel és beépítéssel kapcsolatos a kivitelezés során felmerülő hiba, hiányosság megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

KAPCSOLATKÖVESS MINKET