Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
Házirend

Kollégiumi házirend


A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Kódexe

 

2011 júliustól a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Utánpótlás csapatainál egységes magatartás- és viselkedés szabályok szerint élnek, dolgoznak edzők és játékosok.

A klub (ön)törvényei, szellemisége legyen a BFLA sajátja!

HIT a klubban, egymásban és magunkban.

A BFLA – hoz tartozni egy megtisztelő, felemelő érzés, melyet mindenkor meg kell becsülni! Minden szereplő, minden tettével, véleményével a BFLA – t képviseli.

Egy közösen kialakított és belülről elfogadott viselkedési,- magatartási norma szerint éli mindennapjait valamennyi korosztályhoz tartozó játékos, edző és vezető, melyet a szülők is tiszteletben tartanak, akik büszkék arra, hogy gyerekük a BFLA közösségébe tartozik.

 

Edzők, mint példamutató, közösséget formáló, mintát meghatározó, kiemelt felelősségű és fontosságú személyek, akiknek első a gyerek !

 •  Külső megjelenés, belső megnyilvánulás példaértékű.
 • Játékosai előtt soha nem fogyaszt alkoholtartalmú italt és nem dohányzik.
 • Nem káromkodik, kommunikációja kulturált.
 • Edző kollégái tekintélyét az etika szabályi szerint óvja (szülők előtt is).
 • Folyamatosan képzi magát szakterületén. Tudja a korosztályához tartozó gyerekek biológiai – élettani, pszichikai – fejlődés lélektani, pedagógiai sajátosságait. Minden gyereket egyénileg ismer családi, - környezeti hátterével együtt. Mindig naprakész a korosztályának labdarúgás specifikus szakterületével, a korosztályos képzés aktuális TE – TA – KO elsajátítandó anyagával. (Technika, Taktika, Kondíció)
 • Felelőssége óriási: nagy szerepe van abban, hogy a rábízott gyerek azzá váljon, amivé genetikája predesztinálja. Egy foglalkozásról se menjen úgy el gyerek, hogy ma nem volt értelme eljönni, mert nem tanultam semmit. A felnőtt játékosok edzője hibázhat,- lehet korrigálni. A gyerekekkel foglalkozó edző hibája végzetes lehet. A rossz képzés, - nevelés, gyerek – és labdarúgás elleni merénylet. Egy teljesen más szaktudást igényel, mint a felnőtt edzőé.
 • A klub által rendezett belső továbbképzéseken, bemutató edzéseken aktívan részt vesz.
 • A nagypályás csapatok edzői valamennyi délutáni edzést az öltözőben kezdi, ahol és amikor az előző napi edzéseket értékeli, az aktuális szakmai – és nevelési problémákat megbeszéli a csapattal, valamint az aznapi edzéscélokat, feladatokat kijelöli.
 • Személyi számítógépén az aktuális éves – és időszakos edzésterve, mérkőzésprogramja, célkitűzései, feladatai, felmérési eredményei, egyéni észrevételei, edzés – és mérkőzés tapasztalatai, egyéni – és csapat értékelései, megjegyzései, jelenlét regisztrációja naprakészek. Heti – napi edzésprogramját, edzésterveit kérésre aktuálisan, valamint visszamenőleg is e-mailen elküldi a korosztályért felelős vezetőnek, utánpótlás szakág vezetőnek konzultációra.
 • Ismeri korosztályának megyei,- régiós- és országos tehetségeit, a kiszemeltek elérhetőségeit, akikkel aktív kapcsolatot tart. Megszállottan törekszik korosztályának legtehetségesebb játékosaival feltölteni csoportját. Mindenkor a minőségi játékosok felkutatása és nevelése,- képzése edzői hitvallása. Nem „föntről” várja a kiszemelt játékosok névsorát, Ő tesz javaslatot a kiszemeltekre! Ebben az objektivitás vezérli.
 • A szülőkkel való kapcsolattartása hivatalos, időszakos, a növekvő évjáratokkal fokozatosan ritkuló szülői értekezletekre korlátozódó. Edzői, vagy szülői kezdeményezésre félévente egy egyéni konzultáció lehetséges. A bemutató edzéseken lemérhetik a szülők is a fejlődést.
 • Vívják ki a szülők tiszteletét, bizalmát, megbecsülését és edzői – emberi tekintélyüket!
 • Tudja, hogy az utánpótlás – és a felnőtt futball egymástól teljesen eltérő szakterület. A képzésben, a nevelésben, a szoktatásban, a fejlesztésben, az egyénben – és csoportban – csapatban – közösségben ez az ismeret vezeti. Felnőtt-futballban a csapatépítés, utánpótlás-futballban az egyén képzése, fejlesztése a vezérelv. Felnőtt csapat edzője csapatban és eredményben gondolkodik, utánpótlás - edző egyénben gondolkodik. Persze az egyén csak a csapatban fejlődik, ezért fontos a csapatjáték, amiben történik a posztképzés. Felnőtt játékos a csapatért van. Utánpótlásban a csapat a játékosért van a képzés területén, viszont az egyéniség meghagyásával az egyén a csapatért van a nevelés területén. Az egyén számít nem az eredmény! Mindig a jövőt kell figyelembe venni a jelenben! Az egyén jövőjéért fel kell áldozni a a jelen csapatát és eredményességét! Ezért nem a mérkőzések eredménye a vezető elv az utánpótlás- korban U 19-ig.

              

Szülők, akiknél első a saját gyerekük komplex egységében, jövőjének hajszolásában. Amennyiben hagyják, Ők az utánpótlás-futball fejlődésének meghatározói, irányítói, akadályai. Ők a kiemelt problémák, akik miatt ki kell alakítani a szurkolói – és klubkultúrát! Tudniuk kell, hogy – bár a klub mindenkor támogatja, segíti a gyerek iskolai létét – a klub a tulajdonos anyagi, - a szakmai stáb szaktudáson, humánerőn keresztüli feladata, célja elsősorban a profi- futballista „előállítás”. A mérnök,- jogász,- közgazda,- vendéglátós,- és egyéb civilfoglalkozású képzés feladatát meghagyja az iskolának. Az iskola feladata sem a futballista „termelése”. Az eltérő célok, feladatok, érdekek miatt a két intézmény (futball-klub és iskola) egymást kioltja, egymás ellen hat. Csak a futball-akadémia az együttműködés egyetlen megoldása. (Lásd balett- képzés, művészképzés).

  • Az utánpótlás futball legproblematikusabb komponense a SZÜLŐ!
  • Szakemberként véleményezi, bírálja gyereke edzőjét.
  • Elfogultságból adódóan különböző módszerekkel (névtelen levél is) próbál elégtételt venni.(Akiket nem akarnak feljelenteni, azok nem is jó edzők!)
  • A tehetséges gyerekek szüleivel szinte soha, a tehetségtelenebb gyerekek szüleivel szinte folyamatosan probléma van.
  • Függőségi viszonyt próbál ráerőltetni az edzőre, aki kiszolgáltatottnak érzi magát.
  • Klubunk filozófiája védetté, szakmaiságában szabaddá, pedagógiájában objektívvé, teszi az edzőt.

           Nem azokból lettek és a jövőben sem azokból lesznek élvonalbeli játékosok, akiknek közvetlen hozzátartozói, szülei, az edzések, zömében a pálya szélén vannak. (Az írók, költők szülei sem ültek be gyermekük iskolai magyar óráira.)

Az edzéseken való részvételtől el lehet tiltani a szülőt, de a mérkőzéseken szurkolóként jelen vannak. A csapatnak szurkoljanak, ne a gyereküknek! Amennyiben oda nem illő hangos megjegyzéseket tesznek, a játékosoknak vagy az edzőnek beszólnak, úgy az edző első figyelmeztetésként a saját gyereküket – akár játék közben is – küldi hozzájuk, második alkalommal lecserélik gyereküket!

 • Elfogadja, tudomásul veszi azt, hogy gyerekénél bármikor érkezhet tehetségesebb, alkalmasabb gyerek a csoportba. Az edzőknek kötelességük a legtehetségesebbek kutatása. Így az életkor növekedésével nő az esélye annak, hogy egy-egy, a csoportba érkező új játékos kiszoríthatja az évekig idejét, energiáját az edzésekbe fektető gyerekét. A kockázat mindig benne van, de a közösségben, sportolással eltöltött évek sosem feleslegesek. Egészséges életmód egy jó közösségben, rendszeresség a gyerek életében, a versenyszellemre nevelés és mindaz, amit a labdarúgás adhat, egy egész életre szóló pozitív hatás. Ezek sosem elveszett, inkább megszerzett évek! És persze az alacsonyabb osztályú, esetleg amatőr labdarúgás egy életre szóló pozitív életforma. Az már csak hab a tortán, ha éppen az Ön gyermeke – születési és környezeti hatás miatt – a szerencsés kivétel, akiből híres profi futballista válik. (Fentiek miatt sem kell egy-egy gyerekmeccs eredményének nagy jelentőséget tulajdonítani!)
  • A szülőknek tudniuk kell, az utánpótlás edző hivatása sok éves, nagy anyagi ráfordítás árán megharcolt tudás, mely sajnos még nélkülözi a labdarúgás környezeti és a társadalmi megbecsültségét.
  • Tiszteljék gyerekük aktuális  edzőjét és feltétlenül bízzanak benne! Ne ők döntsék el, ki legyen a gyerek edzője!
  • Akár van labdarúgó múltjuk, akár nincs, a szakmaiságot bízzák az edzőre, a szakmai stábra!
  • A bemutató edzések, a bajnoki mérkőzések kivételével az edzéseken közvetlenül ne vegyenek részt! Mérkőzések alatt a csapatnak, a (gyerek) focinak szurkolnak, (az ellenfél szép megoldásait is megtapsolják) saját gyereküknek nem adnak instrukciókat, azt meghagyják az edzőnek.
  • A klub értük, illetve gyerekeikért van, ebben alkotó partnerek legyenek!
  • A játékos a klubé. Évekig tárgyi, létesítmény használati, felszerelésbeli, oktató – nevelői és versenyeztetési szolgáltatást kap. A klub érdeke fontos! Az edző szava szent, prioritása van a szülővel szemben. Amennyiben a szülő az edző szavát megvétózza, (pl.: vélt sérelemből nem engedi elutazni fiát egy vidéki mérkőzésre) gyerekét kizárja a további fejlődés lehetőségétől.
  • Gyerekük tehetsége, rátermettsége, élvonalbeli labdarúgásra való alkalmassága 95%-ban genetikailag kódolt. A természet ellen még az edzői mágia is tehetetlen.
  • Vincze Ottó: „Nem bocsátok meg azoknak a nevelő edzőimnek, akik a tehetségem miatt mindent elnéztek nekem! Sokkal többre vihettem volna egy profi mentális felkészítéssel!”
  • Korsós György: „ Haragszom azokra a nevelő edzőimre, akik nem készítettek fel mentálisan a profi futballra, több év kellett kint, mire felvettem és magamévá tettem szabályaikat!”
  • Az edzőt a szülő ne juttassa oda, hogy fentieket az orra alá dörgölhessék! Inkább a jelenben haragudjanak az edzőre a szülők jogtalanul, mint később jogosan! Játékosait nem a mának, a jövőnek képzi, neveli, ezért sem csinálhatnak a szülők tragédiát 19 éves korig egy – egy vereségből! U 19 alatt nem a mérkőzés eredmény dominál. (Ez nem azt jelenti, hogy nem a győzelem a cél, ki kell kapni!) Addig a mérkőzés nem cél, hanem eszköz! A végső siker mindig a felnőtt játékosnál jelentkezik. A folyamatot, a „végterméket” az edző látja. Nagy kárt okoz a gyerek- játékosban, a képzési folyamatban, ha a szülő a 6 – 11 éves gyerekek tornáiban, illetve a 12 – 15 éves gyerekek bajnokságaiban a labdarúgást, a mérkőzéseket győzelmekben, vereségekben mérik. Az egyéni tehetség kibontakozása, fejlődése, kiteljesedése bár csapatban, a csapaton keresztül, a közösségben érhető el, mérhető le, a mérkőzés eredményektől akár független is lehet. Egy gyerektorna, bajnoki mérkőzés megnyerése, elveszítése lényegtelen epizód. A „nyerni tanulás”       U 16-tól „tantárgy” és igazán csak U 19 – ben és attól fölfelé lényeges, fontos. Addig a mérkőzések nem céljai, csak eszközei a képzési folyamatnak. A mérkőzések is edzésjellegűek, a fejlesztést szolgálják. U 19 – től már a mérkőzésekre is készülünk.                            

 

Játékosok, akiknek első a foci! Játékosok, akik a BFLA klubfilozófiájának köszönhetően ki 15, ki 8 -10 -12 éven át tartó, elsősorban nevelési, másodsorban képzési munka eredményeként egészséges személyiségű és lelkületű, fejlett erkölcsiségű, kultúrált, a sport – és polgári társadalom hasznos, értékes felnőtt tagjává válik.

  • Fokozatosan „belenőnek” a sajátos nevelési – és képzési rendszerbe.
  • A futball klubban nem az iskolai liberális légkör uralkodik.
  • A munka feltétele a fegyelem, önfegyelem, rend, rendszer, rendszeresség, valamint a belülről kialakított szabályok szerinti klubélet.
  • A nagypályás csapatok játékosai minden délutáni edzésre 30 perccel az edzésidő előtt érkeznek. Öltözés, gyúrás, beszélgetés. Első a foci! Úgy rendezi a napirendjét, hogy optimális étkezési és pihentségi állapotban, motiváltan várják az öltözőben az edzőt. Az iskolai programot, a különórákat az edzésidőhöz igazítják.
  • Edzés előtt az edzői irodában jelzik sérülésüket, sérülésük aktuális állapotát, kezeléseik eredményeit, egyéb problémáikat.
  • Amennyiben nem kezelésen vagy rehabilitációs programon vannak, sérülten is részt vesznek az edzés előtti eligazításon.
  • A bajnoki mérkőzéseken a játékos keret valamennyi tagja – sérültek, eltiltottak, keretből kimaradtak – a sport formaöltözetben jelen van. Edzésmunkát végeznek vagy  más időpontban  másik korosztályokba visszajátszanak, följátszanak.
  • Fontos saját maguk, a társak és edzőik tisztelete, megbecsülése!
  • Mindenkor, mindenütt nevelő klubjukat képviselik, ez minden megnyilvánulásukban tükröződjön, a pozitív visszajelzésekben érezhetően jelenjen meg!
  • Súlyosan elítélendő magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése – kábítószer terjesztés, dohányzás. Súlyos következményeket von maga után az alkoholfogyasztás és a kábítószer fogyasztása is.
  • Érvényesüljön a BFLA családhoz tartozás minden külső – és belső jegyeiben való jelenlét!
  • Klubhoz tartozása büszkeséggel tölti el, érzi, tudja, hogy mindent a klubnak köszönhet, melyért sokat kell tennie!
  • A klubhűség kialakulása a kialakítás eredménye.
  • Szereti a labdarúgást, a játékot, melyben közeli – és távoli célkitűzései elérésében motiválja magát.
  • A fellépő átmeneti nehézségek, akadályok, esetleg teljes – és végleges elakadás esetén is egyenrangú partnere a klubnak, melynek szakmai munkájáról, elfogulatlan objektivitásáról meggyőződött.
  • A jóindulatú tanácsokat és a segítőkész hozzáállást a kritikus időkben is feltételezi, elfogadja.
  • A saját elhatározású, ill. a kényszerből adódó távozása esetén sem rombolja a klub hírnevét, mindig objektív és igazságos marad véleményében és erre ösztönzi szüleit is.

 

Ez az alapkeret folyamatosan kontrollra, finomításra, továbbgondolásra késztet mindannyiunkat, akik alakítói, használói, szereplői vagyunk a kódexnek.

 

Meg kell őrizni identitásunkat, saját utunkat kell járni! Nem a cél, az út a fontos!

 

Csak a legszükségesebb ,legelkerülhetetlenebb felületeken kell érintkeznünk az országos (MLSZ) irányításban állandó (aktuális érdekek mentén) szervezeti változásokhoz, mint pl. a most megalakított, időszakosan működtetett Gyermeklabdarúgó Szövetség, OLLÉ, OMW stb.

 

Biztosítani kell a BFLA nagyon hosszú távú, külső- rendszer független állandóságát!

Egy személy - a tulajdonos – kivételével, személy független, stabil rendszer legyen!

 

A BFLA :

Kaposvár város olyan alapintézménye, mint a színház vagy az egyetem.

 

Kaposvár,  2011-07-01                    

2017.12.07. Csütörtök

U19: Spartacus-BFLA 13:00
U14: Spartacus-BFLA 13:00

2017.12.09. Szombat

U14: Szekszárd Mikulás Kupa 9:00

Fő támogató:


Támogatóink:
Webfejlesztés - Design & Portál szofter: Thunder Studio, Kaposvár